Wystawa przyrodnicza

Ankieta

Wystawa została poprzedzona ankietą przeprowadzoną na grupie uczniów klas 1 – 6 szkół podstawowych. Zbadaliśmy 67 respondentów zadając im pytanie „Z czym kojarzy Ci się ekologia?” Otrzymaliśmy następujące wyniki:

Nr Odpowiedź Liczba
A z różnorodnością gatunków 7
B z siedliskami organizmów żywych 5
C ze sprzątaniem świata 46
D z segregacją odpadów 49
E z zależnością między organizmami a ich środowiskiem 10
F z parkami narodowymi 1
G inne.... 8

Wśród „innych” respondenci podawali: dbanie o środowisko (4), recykling (1), zielona trawa (1), czyste lasy i góry (1), relacje między wszystkimi organizmami i ich oddziaływanie na środowisko (1).

Wyniki ankiety dowodzą, iż pojęcie „ekologia” kojarzy się powszechnie z segregacją odpadów i porządkowaniem zaśmiecanego środowiska.

Z definicji jest to nauka badająca i analizująca zależności zachodzące w świecie przyrody. Termin „ekologia” to połączenie greckich słów: oikos (dom) i logos (nauka). Jest to zatem „wiedza o domu” czyli organizmach żywych i ich związkach ze środowiskiem.

Relacje zachodzące między organizmami mogą być budujące lub niszczycielskie. Zadaniem ekologii jest przewidywanie i badanie konsekwencji oddziaływań, co czyni ją dziedziną powiązaną z ochroną środowiska.

Nasz projekt prezentuje organizmy żywe w ich naturalnym środowisku , w ich domu. Prezentujemy wybrane przypadkowo ekosystemy : łąkę, las mieszany, bór, bagno,a także dla kontrastu ogród.

Wybierz Kategorię

bagno

teren trwale zalany wodą z roślinnością przystosowaną do takiego środowiska, w którym przebiega proces tworzenia się torfowiska

bór

duży, gęsty, stary las, w którym przeważa drzewostan iglasty (sosna, świerk, modrzew). Uzupełniają go drzewa liściaste, głównie osiki i brzozy

drzewa polskich lasów i parków

Ile potrafisz wymieć gatunków drzew … ile drzew rozpoznajesz ? ile potrafisz nazwać ? W Polsce żyje wiele gatunków drzew, ale sporo z nich to imigranci. My prezentujemy wybrane gatunki drzew rodzimych, naszych.

las mieszany

siedliskowy typ lasu występujący na nizinach. Głównymi gatunkami drzew są: dąb szypułkowy, buk, sosna, świerk, jodła, modrzew

łąka

naturalny, półnaturalny lub utworzony sztucznie ekosystem, gęsto pokryty roślinami zielnymi, wśród których zamieszkują liczne zwierzęta

ogród

teren zajęty pod uprawę roślin ozdobnych lub użytkowych z wyznaczonymi alejami, ścieżkami, grządkam